Γυναίκες επιχειρηματίες: Σπάζοντας τα εμπόδια και ανοίγοντας το δρόμο για το μέλλον

γυναικεία επιχειρηματικότητα

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι μια αφορμή για να γιορτάσουμε τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και πολιτικά επιτεύγματα των γυναικών. Ένας τομέας στον οποίο οι γυναίκες έχουν κάνει σημαντικά βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια είναι η επιχειρηματικότητα. Οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο αναλαμβάνουν την ευθύνη της καριέρας τους, ξεκινούν τις δικές τους επιχειρήσεις και δημιουργούν μια πιο δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία.


Σύμφωνα με την έκθεση Global Entrepreneurship Monitor 2020-21 Women’s Report, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 42% της παγκόσμιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2019, όταν οι γυναίκες αντιπροσώπευαν μόνο το 36% των επιχειρηματιών παγκοσμίως. Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι οι επιχειρήσεις που διευθύνονται από γυναίκες τείνουν να είναι μικρότερες από εκείνες που διευθύνονται από άνδρες, με μέσο όρο 7,7 υπαλλήλους έναντι 8,9 υπαλλήλων για τις επιχειρήσεις που διευθύνονται από άνδρες.


Οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι παρούσες σε όλους τους τομείς της οικονομίας, αλλά είναι πιο πιθανό να βρεθούν σε κλάδους που βασίζονται σε υπηρεσίες, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Η έκθεση διαπίστωσε ότι οι επιχειρήσεις υπό την ηγεσία των γυναικών είναι πιο πιθανό να βρίσκονται στον τομέα των καταναλωτικών υπηρεσιών, με το 50% των γυναικών επιχειρηματιών να δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο.


Παρά την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι γυναίκες στην επιχειρηματικότητα, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις και εμπόδια που αντιμετωπίζουν. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τις γυναίκες επιχειρηματίες. Σύμφωνα με έκθεση της BMO Wealth Management, οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες λαμβάνουν μόνο το 4,4% των δανείων για μικρές επιχειρήσεις και λαμβάνουν μικρότερα ποσά δανείων από τους άνδρες.
Μια άλλη πρόκληση είναι η έλλειψη υποστήριξης και καθοδήγησης για τις γυναίκες επιχειρηματίες. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν συχνά την απομόνωση στο επιχειρηματικό τους ταξίδι και χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη από άλλους επιχειρηματίες που έχουν περάσει παρόμοιες εμπειρίες. Οργανώσεις όπως τα Κέντρα Γυναικείων Επιχειρήσεων, η Εθνική Ένωση Γυναικών Επιχειρηματιών και η Οργάνωση Γυναικών Προέδρων παρέχουν πόρους και υποστήριξη για να βοηθήσουν τις γυναίκες επιχειρηματίες να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις.


Εν κατακλείδι, οι γυναίκες επιχειρηματίες σπάνε τα εμπόδια και ανοίγουν τον δρόμο για το μέλλον της επιχειρηματικότητας. Αν και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η έλλειψη υποστήριξης, οι γυναίκες σημειώνουν σημαντική πρόοδο στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας. Αυτή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ας γιορτάσουμε τα επιτεύγματα των γυναικών επιχειρηματιών και ας συνεχίσουμε να τις υποστηρίζουμε και να τις ενδυναμώνουμε στο επιχειρηματικό τους ταξίδι.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *